dimecres, 20 de febrer del 2008

Gran Calçotada 2008

Hola amics. Després d'un parèntesi retornem amb noves forces. Estem preparant pel 8 de març una calçotada a l'alberg de La Laurisilva (Valleseco). Es tracta d'aprofitar la jornada de reflexió electoral per trobar-nos i parlar de tot menys de política (o no) però sobretot per menjar calçots. El preu, que inclou els calçots, botifarra amb mongetes, profiterols, pa, aigua, vi, cervesa, refresc i moscatell, son 25 euros. Si voleu completar la jornada i descansar a l'alberg de la Laurisilva podeu quedar-vos-hi a dormir, amb sopar i esmorzar el dia següent per 20 euros més. Feu les reserves quant abans millor perquè sabeu que les places volen. Ah! Els nens menors de 7 anys mengen gratis (un menú especial que els hi farem). Hi haurà una guagua gratuita des de Las Palmas a l'alberg que tornarà quan acabi la festa. Truqueu al 928930500

Hola amigos. Después de un paréntesis volvemos con nuevas fuerzas. Estamos preparando para el 8 de marzo una calçotada en el albergue de La Laurisilva (Valleseco). Se trata de aprovechar la jornada de reflexión electoral para encontrarnos y hablar de todo menos de política (o no) pero sobre todo para comer calçots. El precio, que incluye los calçots, butifarra con mongetes, profiterols, pan, agua, vino, cerveza, refresco y moscatel, son 25 euros. Si quieren completar la jornada y descansar en el albergue de la Laurisilva pueden quedaros a dormir, con cena y desayuno el día siguiente 20 euros más por persona. Hagan las reservas cuanto antes mejor porque saben que las plazas vuelan. Ah! Los niños menores de 7 años comen gratis (un menú especial que les haremos). Habrá una guagua gratuita dese Las Palmas al albergue que regresará cuando termine la fiesta. Llamen al 928930500

L'Enciclopèdia Catalana, ara a Internet

Avui és una data històrica perquè a partir d'ara tots els continguts de la Gran Enciclopèdia Catalana es poden consultar lliurement per Internet. Aquest nou projecte, liderat per Fundació Enciclopèdia Catalana, vol obrir a tota la societat la gran obra de referència en català adaptada a les noves tecnologies.

A http://www.enciclopedia.cat/trobareu més de 270.000 entrades, organitzades alfabèticament, supervisades i actualitzades pels millors especialistes de cada matèria. - 85.000 entrades del Gran Diccionari de la llengua catalana. - 30.000 referències en llengua anglesa (Encyclopaedia). - Un potent motor de cerca per a trobar ràpidament la informació.
I, progressivament, s'hi aniran incorporant de molts altres materials enciclopèdics procedents de les diverses obres d'Enciclopèdia Catalana, fins a arribar a 575.000 documents al final del 2010.

diumenge, 10 de febrer del 2008

Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior

El termini de presentació de sol·licituds és del 25 de febrer al 27 de març de 2008.
Tant per a les beques de nova concessió com per a les renovacions, la Comunitat Catalana i l'òrgan competent en matèria de les comunitats catalanes de l'exterior de la Generalitat, disposen d'un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar del dia 27 de març de 2008 per presentar els informe sobre sol·licituds presentades a l'AGAUR, d'acord amb la base 5.5 i 6.5 d'aquesta convocatòria.
Bases

Data màxima de presentació de sol·licituds: 27/03/2008

Objecte: Concessió i renovació de beques destinades a joves membres de les comunitats catalanes d'arreu del món per a l'ampliació d'estudis, per realitzar cursos de postgrau o màster o per fer estades predoctorals i postdoctorals a Catalunya.

Tipus d'ajuts: Beques per a l'ampliació d'estudis, per realitzar cursos de postgrau o màster o per fer estades predoctorals.
Beques per a estades postdoctorals

Destinataris: Els joves membres de qualsevol comunitat catalana a l'exterior legalment reconeguda d'acord amb el que preveu la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes a l'exterior, que reuneixin les condicions següents: a) Ser membre d'una comunitat catalana a l'exterior amb anterioritat a l'1 de gener de 2005. b) Beques d'ampliació d'estudis, cursos de postgrau o màster i estades predoctorals: diplomats, llicenciats universitaris o equivalents que hagin obtingut la titulació fora de Catalunya. c) Beques per a estades postdoctorals: investigadors o professors universitaris adscrits a una universitat o centre equivalent en els seus respectius països d'origen, que tinguin el títol de doctor. d) En el moment de presentació de la sol·licitud han de: - Estar en possessió del títol corresponent. - Estar admesos al centre on pretenguin realitzar els estudis, cursos, investigació, etc., o bé acreditar documentalment que han iniciat els tràmits d'admissió. - Estar en possessió del certificat corresponent al nivell B de català o acreditar tenir coneixements equivalents - Ésser ciutadà del país de la Comunitat Catalana origen i haver-hi residit oficialment de forma habitual i continuada en els últims 12 mesos i en el moment de sol·licitar l'ajut.

Durada: Les beques tindran una durada de 4 a 12 mesos. Les estades a Catalunya han de començar durant el curs acadèmic 2008-2009 i han de finalitzar abans del 31 de desembre de 2009. Es podrà demanar la renovació de la beca, que en cap cas no es considerarà concedida automàticament, segons el que estableix la base 6 d'aquesta convocatòria.

Import: Beques per a l'ampliació d'estudis, per realitzar cursos de postgrau o màster o per fer estades predoctorals:
a) 1.000 euros bruts al mes. b) Un ajut complementari per a desplaçament en funció del país d'origen, pels imports màxims que figuren a la Resolució IUE/3637/2007, de 27 de novembre (DOGC núm. 5024 de 07.12.07) per la qual es publiquen i actualitzen els imports de la taula de borses de viatge i ajuts d'estada. c) Un ajut de fins al 50% de l'import de la matrícula, que caldrà sol·licitar explícitament tot indicant la quantitat total de l'import de la matrícula. La quantitat màxima que es concedirà serà de 1.500 euros.

Beques per a estades postdoctorals:
a) 1.700 euros bruts al mes. b) Un ajut complementari per a desplaçament en funció del país d'origen, pels imports màxims que figuren a la Resolució IUE/3637/2007, de 27 de novembre (DOGC núm. 5024 de 07.12.07) per la qual es publiquen i actualitzen els imports de la taula de borses de viatge i ajuts d'estada

Termini de presentació: El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 de febrer al 27 de març de 2008.
Tant per a les beques de nova concessió com per les renovacions, la comunitat catalana, l'òrgan competent en matèria de les comunitats catalanes de l'exterior de la Generalitat a l'exterior, disposarà d'un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del dia 27 de març de 2008 per presentar les sol·licituds a l'AGAUR.

Lloc de presentació: Cal complimentar la sol·licitud en el formulari corresponent al web: http://www.gencat.cat/agaur de manera completa i verídica, sense superar el núm. de fulls que s'hi estableixen, presentar-la degudament signada al registre de l'AGAUR dins el termini establert.
S'haurà de fer arribar paral·lelament un còpia del formulari a la Comunitat Catalana corresponent dins del termini establert.
Les Comunitats Catalanes origen dels sol·licitants tindran 15 dies hàbils a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds per fer arribar a AGAUR un informe en què indiqui la vinculació dels candidats en la comunitat i aquelles tasques o activitats que han organitzat o dut a terme en els darrers tres anys, prioritzant les candidatures tenint en compte el grau de participació.
També s'ha d'enviar per correu electrònic un arxiu amb la mateixa sol·licitud que s'ha presentat en paper a l'adreça bcc@agaur.gencat.net. Cal posar-hi com assumpte: sol·licitud bcc 2008
L'imprès de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (Via Laietana 28, 2a planta, 08003 Barcelona), a les comunitats catalanes a l'exterior i també a les pàgines web de l'AGAUR (http://www.gencat.cat/agaur).

Resolució: El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos comptadors a partir de l'endemà de la data de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entendrà desestimat per silenci.

dimarts, 5 de febrer del 2008

Catalans a Canàries

Sabem que molts catalans esteu visquen a les illes Canàries o teniu pensament de venir a viure, per aquest motiu ens agradaria que el blog de la Casa Catalana de Las Palmas sigui l'eina que ens permeti expressar l'experiència de viure en una altre ciutat, municipi, lluny de Catalunya.

Des del blog de la Casa Catalana ens agradaria que ens coneguéssim una mica més, ens expliquéssiu quin ha estat el motiu per venir a viure tan lluny, i ens féssiu cinc cèntims de com us sentiu a les illes, com us heu adaptat en un lloc tant distant del vostre lloc d'origen, que us agrada de l'illa, quina cosa us desagrada, si teniu fills que tal ha sigut l'adaptació en un lloc nou, etc. D'aquesta manera llegint els vostres comentaris podrem ajudar a altres catalans que tinguin que venir a les illes o bé acabin d'establir-se a tenir una idea de com és viu i quines coses es poden trobar.

Per tal d'anar actualitzant la base de dades estaria bé que quan féssiu la presentació ens indiquéssiu el nom i correu electrònic.

Volem que aquest blog sigui un mitjà per expressar-se i formar part d'aquesta gran família catalana canària. Acceptem suggeréncies i col·laboracions per construir el Casal Català de Las Palmas en un casal ferm i dinàmic.

Dit això, animeu-vos-hi !