dimarts, 9 d’octubre de 2007

Casals catalans al món


Les Comunitats Catalanes de l'Exterior (CCE), també conegudes com a casals catalans, han desenvolupat, en el decurs de la història recent, un paper cabdal en el manteniment i difusió de la cultura i la realitat catalanes, sobre tot pel que fa a la nostra llengua. En l'actualitat, més d'un centenar d'entitats establertes arreu d'una quarantena de països esdevenen punts de referència de Catalunya al món.
Cal donar un pas endavant i treballar perquè, a banda de la difusió cultural que duen a terme, puguin oferir i executar dos tipus bàsics de serveis. En primer lloc, el suport a les catalanes i catalans que, cada dia més, decideixen fer estades fora del país i que poden trobar-hi assessorament fonamental per al seu desenvolupament personal i professional. En segon lloc, el suport a Catalunya en la tasca d'internacionalització i presència, en tots els àmbits i arreu del món, fent difusió no només d'aspectes de la cultura tradicional i popular, sinó d'aquella part més contemporània i de noves tendències culturals.
A continuació s'adjunta un fitxer amb el llistat de tots els casals catalans al món.